Hutbe: Bu Teşkilatta Görev Yapmak

Değerli Müminler!
İnsan doğduğu andan itibaren mutlaka bir yerlere mensup ve üye olur. Bir aileye, bir mahalleye üye olduğu gibi kendi iradesi ile bir spor kulübüne, bir köy derneğine veya İslami bir teşkilata da üye olabilir. Kendisinden bir parça olarak gördüğü bu kurumun başarısı için ter döker, canla başla çalışır. Bugün burada bulunmamız bizim de bir yere, yani bu teşkilata uzaktan veya yakından bir bağımızın olduğunu gösterir.

Aziz Kardeşlerim!
Peki, sadece haftada bir defa cuma namazına gelmekle veya üye aidatı vermekle bu teşkilatın, bu caminin bizden beklediği görevi yerine getirmiş oluyor muyuz?

İnsanların doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı, hayır ile şerri, hak ile batılı birbirinden ayırt etmekte zorlandığı, hak ve hukuktan uzaklaştığı, genelde adaletin değil, güçlünün yanında yer aldığı, insanlığın kurtuluşu için yapılan çalışımların azaldığı böyle bir dönemde şükürler olsun ki, “İslam Toplumu Millî Görüş” teşkilatımız var.

Yine şükürler olsun ki, temelinde Kur’an ve sünnet olan, ümmet bilinciyle hareket eden, gönlünden mazlum ve mağdurları hiç düşürmeyen, her zaman ve her yerde korkmadan hakkı haykıran, 40 yıldır bulunduğu ülkelerde barış ve huzura katkı veren ve bu yolda projeler geliştiren bir teşkilata sahibiz.

Muhterem Müslümanlar!
İşte bu teşkilat, Âl-i İmrân suresinin 104. ayetindeki,

Âl-i İmrân suresi, 3:104
“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.”

emrine ittiba ve sonunda da ayetin devamı olan:

Âl-i İmrân suresi, 3:104
“İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”

sırrına erme mücadelesindedir.

Değerli Kardeşlerim!
Bir mücadele olan bu hayatta kurumsal mücadele çok önemlidir. Allah’ın resulü Hz. Muhammed (s.a.v.) henüz peygamberlik gelmeden önce, genç yaşında, Hilfu’l Fudûl diye bilinen erdemliler ittifakına katılmış, adalet mücadelesini o şekilde yürütmüştü:

Ahmed b. Hanbel, I,190, 193
“Ben Abdullah ibnu Ced’an’ın evinde yapılan bir antlaşmada hazır bulundum. Böyle bir toplantıda hazır bulunmam benim için kırmızı develere sahip olmamdan daha sevimlidir. İslam’da da böyle bir antlaşmaya davet edilsem yine icabet ederim.”

Değerli Kardeşlerim!
Bu ülkelerde İslam’ın ve Müslümanların varlığının sürmesi, İslami bilincin gelecek nesillere aktarılması, İslami kimlik ve bilincin yetişmesi için teşkilat içinde yer almamız zaruridir. Herkes başkan olamaz ama çoluk çocuğumuzla, eşimizle herkes bir yerde bir görev yapabilir. En azından yarının teşkilatçılarını yetiştirecek infak kampanyamızı destekleyebilirsiniz. Böylelikle, Rabbimizin bize yüklemiş olduğu iyiliği emredip kötülükten menetme sorumluluğunu yerine getirme yolunda hareket etmiş oluruz.

Allah Teâlâ bizleri bilinçli Müslümanlar kılsın, bizleri İslam’a ve Müslümanlara hizmette daim eylesin.


Deutschland-Flagge Download (Deutsch)
Arabien-Flagge Download (Arabisch)
Türkei Flagge Download (Türkçe)

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest