Hutbe: İnfak ediyoruz!

Muhterem Müslümanlar!
Bu dünyada yaptığımız hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır. İyilik de yapsak kötülük de yapsak, bu yaptıklarımızın hepsi kıyamette önümüze konulacaktır. Ayette şöyle buyurulmaktadır: “O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”[1]

Kıymetli Müslümanlar!
Müslüman, muhsin bir insandır. Muhsin demek, hayır hasenât sahibi, özü de sözü de davranışı da iyiliklerle dolu, kısacası dosdoğru Müslüman demektir. Bizler şu diyarlarda yaşarken, kuracağımız müesseselerle, gelecek nesillerimizi İslam yolunda tutmak için çalışmak zorundayız. Nesillerimizi İslam inancı üzere yetiştirmek için de, imkân sahibi olduğumuza göre, aynı zamanda ihsan sahibi olmakla, sırf Allah rızası için infakta bulunmakla da mükellefiz.

Aziz Kardeşlerim!
İnfak; malımızın, kazancımızın, emeğimizin bereketidir. Umuyor ve dua ediyoruz ki, Rabbim bizim yaptığımız her infak karşılığında emeğimizi, infakımızı bizim niyetimize göre bereketlendirecek, artıracaktır. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şöyle bir müjdesi bulunmaktadır: “Her Allah’ın günü iki melek iner. Bunlardan biri; ‘Allah’ım! Malını verene yenisini ver!’ diye dua eder. Diğeri de: Allah’ım! Cimrilik edenin malını yok et! diye beddua eder.”[2]

Kıymetli Kardeşlerim!
Allah resulünün bu müjdesi yanında, hatırımızda tutmamız gereken bir konu da bizim bu sahip olduklarımızın asıl sahibinin Rabbimiz olduğu şuurunda olmamızdır. Zira, ayette şöyle buyurulmaktadır: “De ki: ‘Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?’ ‘Allah’ındır’ diyecekler. ‘Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?’ de.”[3]

Evet, ayetin de işaret ettiği gibi, Rabbimizin bize nasip ettiğini yine onun yolunda harcayarak, Rabbimizin bereketine ve rızasına ermeyi umuyoruz. Bunun için de teşkilatımızın bütün Müslümanlar için tesis ettiği kurumlara infakımız ile destek oluyoruz.

Değerli Müslümanlar!
Bu sene bizlere yeni projeleri hayata geçirmeyi nasip eden Rabbimize binlerce şükürler olsun. Bu projelerimiz arasında, Strasburg Eyüp Sultan Camii ve Viyana Mescid-i Aksa Külliyeleri ile ilkokulları, Paris Sevran İlkokulu başı çekmektedir. Strasburg külliyesi, caminin yanı sıra, anaokulu, ilkokul, imam hatip lisesi, hafızlık kursu ve eğitim merkezi ile Avrupa’nın en büyük külliyesi olacaktır. Bu külliyelere ilaveten, Linz Bölge Merkezi ve İmam Hatip Lisesi, Berlin, İsveç, Schwaben Bölge ve Eğitim Merkezlerinin de inşasına başlanmış ve bunlar da projelerimize dâhil edilmiştir.

Son 5 yılda sizlerin yardımları ile Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Danimarka’da resmî statüde ilk ve ortaokul ile liseler, imam hatip liseleri ve ilahiyat meslek okulu açılmıştır. Rabbim sizlerin destekleri ile kolejler, enstitüler, öğrenci yurt ve evleri, çocuk barınma yurtları, eğitim merkezleri, gençlik evleri ile yaşlılar yurdu, hastane ve rehabilitasyon merkezleri açmayı da nasip etsin.

Her sene, bu projeler daha da artacak ve biz teşkilat olarak her sene yine sizlere bu projelerimizi arz ederek yardımlarınızı bekleyeceğiz. Rabbim, kendi yolunda yapılan bu infakları ve niyetlerinizi kabul buyursun!

[1] Zilzâl suresi: 99: 6-8
[2] Buharî, Zekât, 45, H. No: 1442
[3] Mu’minûn suresi, 23-84-85

Fatih Şahin

Fatih Şahin 2010 yılından günümüze kadar Merkez Camii Reutlingen Şube Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Son olarak Cami Sekreterliği ve EMUG Başkanlığı görevini ihya etmektedir ve mesleki hayatında bilgisayar mühendisi olarak çalışmaktadır.

Pin It on Pinterest