Çocuklarımızın eğitimine önem vermeliyiz

Muhterem Müslümanlar,

Çocuklarımız bize Rabbimizin birer ihsanı, hayatımızın süsü, göz aydınlığımız olan en büyük nimetlerimizdir. Hayatımız onlarla daha güzel ve daha anlamlıdır. Nitekim yüce Yaratıcımız Kuran-ı Kerim’inde, “Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdür.” (Kehf Suresi, [18:46])  buyurmuş ve onların ehemmiyetine dikkatlerimizi çekmiştir.

 

Kıymetli Müminler,

Çocuklarımız, bize birer ihsan-ı ilahi olmasının yanında aynı zamanda birer emanet ve bizler için birer imtihan vesilesidir. Bu hususta Cenab-ı Hak, “Evlatlarınız sizin için bir imtihandır.” (Tegabün Suresi, [64:15]) ve “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun”¦” (Enfal Suresi, [8:28]) buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav) de; “Hepiniz sorumluluk taşımaktasınız ve sorumluluğunuz altındakilerden mesulsünüz “¦” (Riyazu’s-Salihin, Ter. c. 2, Hd. No: 656) buyurarak çocuklarımıza dikkatlerimizi çekmişlerdir. İnsan eğitimle değiştirilebilen bir varlıktır. Yüce Allah, “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını ilham edene and olsun.” (Şems Suresi, [91:7-8]) buyururken, Peygamber Efendimiz (sav) de her doğan çocuğun İslam fıtratı üzerine doğacağını, sonradan ana-babasının onları inanç yönünden şekillendireceğini  ifade buyurmuştur. (Müslim, c. 8, 133)

 

Muhterem Müminler,

Yukardaki hadis-i şerifte de ifade buyurulduğu gibi, eğitim ailede, okulda, çevrede ve toplumda şekillenir. Her yönü ile iyi ve faydalı olan insanlar iyi ortamlarda yetişir. Problemli ve huzursuz şahıslar ise, sorunlu ve problemli ortamlarda yetişir. Bu bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki, Anne-baba ve toplumun, en büyük servetleri olan çocuklarını ve gençlerini iyi eğiterek güzel ahlak ile terbiye etmek gibi çok önemli sorumlulukları vardır. Bir özdeyişte bu gerçek şöyle dile getirilir: “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan pirinç ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.”

 

Değerli Müminler,

Çocuklarımızın, hem ruhen hem de bedenen sağlıklı ve insanlığa faydalı birer insan olarak yetişmesi, biz ana ve babaların elindedir. Böyle olunca dini vecibelerini, ahlaki sorumluluklarını yaşama ve dünya maişetini temin edebilecekleri mesleki eğitimlerini sağlama noktasında sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Bir taraftan çocuklarımızın dini ve ahlaki eğitimlerine dikkat ederken, diğer taraftan okullarındaki eğitimlerine de en büyük özeni göstermemiz gerekir. İşte bir eğitim yılının daha başına ulaştığımız bu günlerde belki bu güne kadar ihmal ettiğimiz hususlara biraz daha yakından eğilelim. Camilerimizde ve Kur’an Kurslarımızdaki verilen Kur’an ve Din Derslerine devam etmeleri noktasında gayretlerimizi sürdürelim. Okul derslerine imkan ölçülerinde yardımcı olalım ve ev ödevlerine yardım kurslarından yararlanmaları için onlara imkan hazırlayalım. Hutbemizi bir hadis-i şerif mealiyle bitirirken bir daha ifade ediyoruz ki, çocuklarımıza sahip çıkalım, birer faydalı insan olarak onları topluma kavuşturalım: Peygamber Efendimiz (sas) buyuruyor ki: “Çocuklarınıza güzel davranıp iyilik ve ikramda bulununuz.Onları en güzel şekilde terbiye ediniz.” (İbn Mace, Edep, 3, c. 2/1211)

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest